Træfældning og topkapning

Vi er specialister i træfældning, og tager os af alt fra de mindste småting til de største og mest ”umulige” træer.

Vi har metoder og erfaring til alle opgaver inden for træfældning og beskæring af træer.

Meget kan ordnes med en klatresele og et nedfiringsreb, og når den bedste løsning er at få en stor lastbilkran til at tage ved, har vi et godt samarbejde med en erfaren vognmand.

Lift bruger vi også, hvor det er en fordel – men den “billigere” klatresele er som oftest i brug.

Skal træerne trækkes ned, bruger vi håndspil op til 5,5 ton eller traktorspil, alt efter behov; mange “skæve” træer kan styres ned med et simpelt træk i minilæsseren.

Er den bedste løsning at fælde ud på offentlig vej/areal, sørger vi for tilladelser og afspærring.
Vi har kurset “Vejen som arbejdsplads”.

Træpleje

Træpleje er som oftest beskæring. Vi beskærer ”alt”, småtræer under etablering, store træer, gamle træer, risikotræer.

Nogle grundlæggende beskæringsretningslinier:

  • Træer på 10 år, kan klare 90 %’s beskæring uden væsentlige følgevirkninger,
  • træer på 90 år kan klare 10 %.
  • Større beskæring kan med fordel for træet deles op over flere år, man skelner ofte med 30% af bladmassen for en stor gren; for at træet kan nå at ”lukke af” inden grenen fjernes helt.
  • Undgå beskæring omkring løvfald og løvspring.
  • Selv inden for de enkelte sorter kan der være stor forskel på, hvordan de enkelte
  • træer og planter reagerer og er i stand til at lukke sårene.
  •  Valnød, birk og spidsløn m.fl. skal helst beskæres lige efter løvfald.
  • Sommerbeskæring er ikke dårligt, det giver færre vanris og hurtig heling.
  • Grov beskæring med stort tab i bladmassen er bedst om vinteren.

Stubfræsning

Træstubbe kan fjernes – og det behøver ikke være en gravemaskine og et stort hul. Stubfræsning er eneffektiv måde at fjerne stubbe og rødder på.

Stubfræsning er blevet hverdag, omkostningen er derfor heller ikke så høj som den var en gang.

Vi har en forholdsvis stor og effektiv selvkørende stubfræser – den kan køre med tvillinghjul, så den ikke trykker i græsplænen.

Trods maskinens størrelse er plads sjældent et problem, tvillinghjulene kan afmonteres, så vi kan komme igennem de fleste havelåger.

Der kan fræses til jordhøjde eller så langt ned, at stub og rødder er helt væk.

Med vores lille lastbilkran kan vi om nødvendigt hejse stubfræseren over hækken, hvis adgangsvejene er snævre.

En stor stub kan vi skære en stol eller bænk ud af.

Bortskaffelse

Med alt fra store fældnings opgaver til små beskærings opgaver vil der komme affald, der kan være tungt og besværligt at få fjernet. Vi har en minilæsser der kan tage det tunge arbejde – og kan komme ind igennem en havelåge. 

Vi kører med en lastbil med kran. Grenaffald, træ, sand og jord læsses og køres nemt; og pga størrelsen kan vi komme til på mindre steder.

Vi har en effektiv flishugger på en firehjulstrukket smal redskabsbærer monteret med græsdæk.Maskinsættet kan køre på blød bund og fylder en meter i bredden.

Er der behov for større maskineri og større lastbil, lejes det ind.

Plantning

Haveplanter, buske, små og store træer skaffes og plantes.

Vi har en stor og alsidig planteskole som fast leverandør, der kan skaffe sortsspecifikke træer og planter hjem af god kvalitet.

Vi laver gerne vejledning eller aftale om tilsyn og pasning de første år.